Start

Regler

Fiskekort

Fiskarter

Karta

Länkar

           

Bilder

På gång

Historik

Hitta Hit

Kontakt

 
 

Minimimått vid Gös och Gäddfiske:

Minimimått Gös: 45 cm

Minimimått Gädda: 40cm

Tänk även på:
ATT du är skyldig att känna till gällande bestämmelser för fiskevattnet.
ATT visa hänsyn till de närboende.
ATT passera stängsel så att inte djur släpps ut.
ATT inte beträda plantering, åker som är nysådd eller med växande gröda.
ATT inte skräpa ner i naturen.
ATT fiskerättsägares och yrkesfiskares möjligheter att utöva sitt fiske inte försvåras.
Att det är förbjudet att köra vattenskoter på Vederslövssjön.